Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Unntak fra ordinært rutetilbud

  • Nattbuss og nattrikk er innstilt inntil videre.
  • Reiser med 9t2 er ikke tilgjengelig.
  • Skoleskyssen er forbeholdt elever. Elever som ikke har skyssrett, men som har kjøpt periodebillett for å reise med skolekyss kan søke om refusjon.

Følg også med på atb.no/avvik. Her finner du informasjon om planlagte og uforutsette avvik i AtBs tilbud.