Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Tiltak for trygg reise

Generelt

 • Det daglige renholdet på alle våre transportmidler i hele Trøndelag er skjerpet.
 • Det er plassert ut håndsprit på ferjer, hurtigbåter og terminaler.

Buss og trikk

 • Påstigning via fremdør er kun for de som reiser med t:kort verdi/autoreise, skal starte ny periode eller betale med bankkort på regionbuss. Det er tydelig merket med hvor reisende skal oppholde seg.
 • Fyll opp setene før ståplasser. Sitt skulder ved skulder, unngå ansikt mot ansikt. 
 • Hold god avstand på holdeplass og vent til folk har gått av før du går om bord.
 • I Trondeimsområdet åpnes alle dørene av sjåfør slik at du skal slippe å bruke dørknappen.
 • For kollektivreiser av kort varighet, f.eks. under en time, kan den generelle anbefalingen om en meters avstand fravikes så fremt de andre tiltakene følges.

Bestillingstransport med drosje

 • Passasjerer bør sitte i baksetet.
 • Avstand mellom sjåfør og passasjerer i baksetet vurderes som tilstrekkelig da man ikke sitter ansikt til ansikt.

Hurtigbåt

 • Det er tilnærmet normal kapasitet på alle hurtigbåtsamband.
 • Reisende kan sitte ved siden av hverandre. Alle seter i reiseretningen kan benyttes.
 • Passasjerer skal ikke sitte ansikt mot ansikt, med mindre de er i samme husstand.
 • Husk å holde avstand ved av- og påstigning.

Ferge

 • Passasjerer med bil oppfordres til å sitte i bilen under overfarten. Passasjerer på MF Leka, rute 960 Skei - Gutvik, oppfordres til å sitte i salongen under overfarten.
 • Passasjerer som oppholder seg i salongen skal sitte med minst ett sete mellom. Passasjerer fra samme husstand kan sitte ved siden av hverandre.