Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Skoleskyss

Elever som går i offentlig eller privat skole i Trøndelag fylke kan ha rett til fri skoleskyss. Det er Trøndelag fylkeskommune og bostedskommunen din som vedtar hvem som skal ha fri transport til og fra skolen.

Her finner du informasjon om skoleskysstransport for elever i grunnskole og videregående skole i Trøndelag. 

 

Ofte stilte spørsmål