Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Skoleskyss

Elever som går i offentlig eller privat skole i Trøndelag fylke kan ha rett til fri skoleskyss. Det er Trøndelag fylkeskommune og bostedskommunen din som vedtar hvem som skal ha fri transport til og fra skolen.

Her finner du informasjon om skoleskysstransport for elever i grunnskole og videregående skole i Trøndelag. 

 

Ofte stilte spørsmål

 • Nei.

  Det er kun ordinære by- og regionlinjer som åpner fremdør for de som skal lese av t:kort og de som betaler med bankkort. Kjører du med en skolelinje i dag vil du ikke merke forskjell. Dersom du reiser med andre linjer til skolen kan du lese her hva åpning av fremdør betyr for deg. 

 • Høsten 2020 starter AtB og Trøndelag fylkeskommune en pilot med digitalt reisebevis på mobilen. Byåsen, Charlottenlund, Oppdal og Ole Viig videregående skoler skal delta i piloten. Planen er at alle videregående skoler skal gå over til digitalt reisebevis i appen PocketID i løpet av høsten. Du vil få nærmere informasjon fra din skole.

 • Kommuner og skoler skal selv bestille og administrere transport utenom ordinær skoleskyss. Det er valgfritt hvilken operatør du bruker, så lenge det ikke er egne avtaler i den enkelte kommunen. Dette gjelder for eksempel skyss til og fra svømming, skidager og leirskole.

  Det er fullt mulig å benytte seg av rutegående buss dersom dette passer inn i strekning og timeplan. Husk å informere operatøren for strekningen hvis en større gruppe skal reise på ordinær rute.

  Grupper med rutebuss

  Reiser elever med ordinær rutebuss, må kommunen eller skolen inngå en bedriftsavtale med AtB for betaling. Med t:kort bedrift mottar skolen et ønsket antall t:kort. Oversikt over gjennomførte reiser og faktura kommer i etterkant. Mer informasjon om t:kort bedrift.

   
 • Har du fått innvilget skoleskyss, kan du sende en skriftlig klage til AtBSå fremt man har innvilget skoleskyss fra Trøndelag Fylkeskommune og hadde med reisebeviset under reisen, kan gebyret bli ettergitt. Dette forutsetter også at man brukte reisebeviset i henhold til gjeldende bruksvilkår for t:kort skole eller Pocket-ID. Det er viktig at klagen sendes sammen med dokumentasjon om vedtaket på skoleskyss fra Trøndelag fylkeskommune.

   

 • Skal du flytte eller bytte skole i løpet av skoleåret, skal skolekortet leveres tilbake til skolen du flytter fra.

  Dersom du fortsatt har rett til fri skoleskyss, må du sende inn ett nytt søknadsskjema til den nye skolen din. Etter godkjenning vil skolen utlevere ett nytt reisekort til deg.

 • Sliter du med å få aktivisert skolekortet ditt ved kortleseren ombord i bussen, kan sjåføren gi deg en utskrift med informasjon såfremt kortet ikke er ødelagt. Utskriften og skolekortet leveres til skolekontoret  som vil undersøke saken.

  Er kortet ødelagt, får du et nytt reisekort kostnadsfritt. I mellomtiden kan du låne et upersonlig reisekort. Er du selv skyld i skaden på reisekortet, vil det bli et erstatningsbeløp.

   

   

   
   
 • Om du mister reisekortet, må du snarest si ifra til skolen din og oppgi navn, fødselsdato og trinnet du går på.

  Skolen har fått tildelt upersonlige reisekort som kan lånes ut til elever som har mistet kortet sitt og som behøver midlertidig skyss.

  Du må betale 150 kroner for nytt reisekort.

   

   

 • Elev i grunnskolen

  Er du elev i grunnskolen, får du være med til skolen uten å betale. Før hjemreisen må du kontakte skolen for å få låne et reisekort til hjemturen. 

  Elev på videregående skole

  Er du elev i videregående skole, må du selv kjøpe billett til og fra skolen.  Om kortet er ødelagt eller mistet må du kontakte skolen.