Stjørdal - Haraldreina - Prestmoen - Skjeldstadmarka - Hegra - Geving

Gjelder fra og med 29. november.