Uønskede hendelser/avvik

Vil du melde fra om en uønsket hendelse eller avvik i skoleskyssen må du sende en skriftlig henvendelse til din skole. Oppgi dato og klokkeslett for hendelsen samt hvilken rute og selskap du reiste med og hva hendelsen bestod av.