ITS ved skolefri

Det vil ikke være tilbud om særskilt tilrettelagt skoleskyss på dager med skolefri i henhold til offisiell skolerute.