Hva skjer ved manglende oppmøte?

Dersom du ikke møter til avtalt tid, skal sjåføren forsikre seg om at bestilling og posisjon er korrekt. Sjåføren venter i maks fem minutter.

Du har selv ansvar for å skaffe skyss og dekke kostnaden for denne skyssen dersom du ikke møter opp til oppsatt transport.