Endringer ved innvilget skoleskyss

Ved eventuelle endringer av allerede innvilget skoleskyss med drosje, skal det gjøres gjennom skolen din. Transportør godtar ikke endringer fra deg som elev eller foresatt.