Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Heimdal videregående mener alvor

Sykkelgoder, billigere buss og betalt parkering ligger til grunn for en stadig sunnere og mer miljøvennlig skole.

- Mange har begynt å ta buss, sykle, gå eller en kombinasjon av flere av disse, smiler HjemJobbHjem-kontakten ved Heimdal videregående skole, Sissel Sandvik Holm.

Før hadde skolen cirka 100 parkeringsplasser i parkeringskjelleren under skolen hvor de som jobber på Heimdal videregående skole kunne parkere gratis. Nå har skolen cirka 20 parkeringsplasser som de som har spesielle behov for å kjøre bil kan søke om å få bruke, mot betaling. Prisen er 1350 kr pr måned.  Tidligere var kjelleren full av biler, men nå er det under 15 biler som parkerer der. De ansattes sykkelparkering i kjelleren er til gjengjeld full av sykler og det er positivt i følge HjemJobbHjem-kontakten.

- Miljøpakken har levert ut og lagt om til piggdekk til de som søkte om å få det, for å prøve å få flere til å bli helårssyklister. De ansatte som ønsket det har også fått låne el-sykler med piggdekk. Etter påske vil det bli en nye periode hvor de ansatte kan få prøve el-sykler - også har vi jo rabatt på periodebilletter på bussen gjennom HjemJobbHjem, fortsetter Sandvik Holm.

Hun mener gode sykkelveier, godt vintervedlikehold og lave priser for kollektivreiser får enda flere til å la personbilen stå. Det er hennes påminnelse til de som bestemmer over både vedlikeholdet av gang- og sykkelveier og prisene.

På metrostasjonen Saupstadsenteret er det fullt av folk som venter på bussen når skole- og arbeidsdagen er over. På veggen inne på skolen henger skjermer med sanntidsinformasjon om bussavgangene og utenfor inngangen står det sykkelstativ. De rett foran inngangen er ikke så mye i bruk på de mest snøfulle dagene, da parkeres syklene heller i kjelleren.

Selv om det er glatt denne dagen, kommer jobbsyklistene frem fra parkeringskjelleren og gyver på med nye piggdekk. 

- Vi er spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Vi er i alle fall i gang med en endring her på skolen, avslutter Holm.

Arbeidsplassene som deltar i HjemJobbHjem får blant annet:

  • Kollektivbillett til 625,- per måned
  • Låne elsykler
  • Gratis sykkelservice og omlegging av dekk
  • Spesialavtale for bysykkel
  • Helseinfo med fokus på jobbreisen
  • Aktivitetsplan med premier, m.m.

te mer om pilotprosjektet HjemJobbHjem i Trondheim? Kontakt hjemjobbhjem@trondheim.kommune.no for mer informasjon.