Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Ole Vigs gate stengt

Øvre del av Ole Vigs gate stengt i forbindelse med vegarbeid. Dette fra 7. juni og ca. 5 måneder fremover. Arbeidet forventes å være ferdig i uke 46. Holdeplassene Halsen U. og Sigur Jarls veg stengt mens arbeidet pågår. Linje 90, 311 og skolebusser må derfor endre trasé.

Skolerutene flyttet til midlertidig holdeplass i Evjevegen. Linje 90 kjører Ringvegen – E14 – torget og videre til stasjonen. Linje 311 kjører ikke via torget. Midlertidig holdeplass for 90 og 311 opprettet i Ringvegen ved E14. Se kart for detaljer.