Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Holdeplassen Johan Tillers vei fra sentrum stenges midlertidig fra mandag 21.juni.

På grunn av arbeid ved holdeplassen er det dessverre nødvendig å stenge fra mandag 21.juni.

Alternative holdeplasser :Mentz Skjetnes vei og Smed-Johns veg.