Buss a-trikk-01 Buss og trikk

På grunn av anleggsarbeid flyttes holdeplassen Dalgård retning sentrum midlertidig 100 meter mot nord fra 29.september.

På grunn av veiarbeid betjenes ikke holdeplassene Namsos Samfunnshus og E-verket.

Alternative holdeplasser : Domus - Sentrum og Namsos skysstasjon.

I forbindelse med bygging av ny kulvert stenges holdeplassen.

 

Alternative holdeplasser blir Bratsbergvegen og Siemens. Se kart

Tunnelene stenges på kvelds- og nattestid, og medfører flytting av holdeplassene Børskrysset og Buvikkrysset. Se kart lengre ned.

Ekstra stenging tirsdag 19.4. tom. torsdag 21.4. Tunellene stenges mellom kl. 09:00 og 18:00 i nevnte tidsrom.

Tunnelene er stengt i følgende perioder:

  • Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 20:00 til kl. 06:00 morgenen etter.
  • Fredager fra kl. 22:00 til kl. 08:00 lørdager.

Det er kun arbeid på natt på én strekning om gangen og vil pågå i drøyt 1½ år.. Strekningene er delt inn etter stengepunkt/omkjøringsmulighet med følgende prioritet:

  1. Øysand-Buvika som omfatter Brekktunnelen
  2. Børsa-Thamshavn som omfatter Storsandtunnelen og Viggjatunnelen.
  3. Buvika-Børsa som omfatter Svalnestunnelen, Nausttunnelen og Mannsfjelltunnelen.

Kart Buvikkrysset

 

Børsakrysset

a-informasjon Tjenester

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Rute 950: Grunnet akutt sykdom blant mannskap om bord MF Ytterøy, er sambandet innstilt frem til kl 14:00. Beredskap opprettholdes. Les mer
Rute 950: Grunnet operasjonelle årsaker innstilles sambandet fra avg 10:35 og inntil videre. Ny oppdatert informasjon kommer når sambandet er i gang igjen. Les mer
Rute 805: Det blir ingen økt kapasitet fredag 23.09. Det forventes mange reisende fra Brekstad på avgangen kl. 16:05. Reisende som har mulighet, oppfordres til å benytte seg av alternative avganger i rute 800/805. Hvis det blir gjenstående reisende på avgangen fra Brekstad kl. 16:05, vil disse bli transportert med buss som alternativ transport. Les mer
Rute 805. Avgang Brekstad 16.05. Gjenstående passasjerer på denne avgangen henvises til buss som vil ankomme om kort tid. Les mer
MF Vikna har årlig verkstedopphold i perioden 19.9-28.9 2022. Vi gjør oppmerksom på at reservefartøy ikke er bilførende. Siste mulighet for å ta med bil fra Gjerdinga blir avgang kl. 08:30 mandag den 19.9.2022. MS Frovær vil betjene sambandet i perioden. Ved behov for ekstraturer kan fartøyet nåes på telefon: 99 29 97 01 Les mer