a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

På grunn av veiarbeid i Amundalsvegen er vegen stengt ved Lysklettbergan til og med 14.08. Holdeplassene Rydland og Aunet betjenes ikke. Omkjøring blir via Tanemsbruvegen-Osbakken og Nordsetvegen.

Broen åpnes  11.8, bussen gjennopptar normal trafikk 12. august.

 

På grunn av reparasjonsarbeider på Ristan bru stenges FV 6652 Hangerslettvegen i perioden 20. juli til og med 14. august klokken 19.00. Linje 76 kjører avvikende via FV 707 – Bergsgjerdvegen – Langlovegen til Langlo, holdeplassene Byneset Kirke og Stene betjenes ikke. Linje 78 kjører avvikende via FV 707 – Bergsgjerdvegen til Mebygdvegen holdeplassene Byneset Kirke, Stene og Langlo betjenes ikke (se kart)

Tillerterminalen midlertidig stengt, grunnet ferdigstillelse av infrastruktur og bygging av ny rundkjøring i krysset Østre Rosten/Anne-Kath Parows veg.

Omstigningholdeplass for linjene: 1,16,23,50,71 og 72 blir holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 23 : Ny trasè via John Aaes veg deretter ordinær trasè, benytt holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 72, 216: Nytt startsted blir holdeplassen City Syd Vestre .

 

 

Holdeplassen betjenes ikke inntil videre. Dette grunnet trafikale utfordinger på stedet.

På grunn av vegarbeid stenges Klefstadhaugvegen mellom kl. 08:30 og 14:00 i perioden 13. juli til og med 11. september. Linje 75 kjører avvikende via FV 707 i tidsrommet vegen er stengt, holdeplassene By, Onsøybakkan, Øverbylykkja, Klefstadhaugen og Langåsmyra vil ikke bli betjent. Alternative holdeplasser blir Rye og Flakkråa, som vist i kart.

 

På grunn av fremkommelighetsproblemer i Anne-Kath Parowsveg kjører alle busser via John Aaes veg. Holdeplassene City Syd østre/vestre blir betjent som normalt. Dette gjelder i begge retninger.

Pga veiarbeid i Anne-Kath. Parows veg kjører linje 1 via John Aaes veg. Holdeplassene City syd østre/vestre vil fortsatt bli betjent.

 

Se kart

Holdeplassen Gryta mot Sentrum midlertidig stengt fra 12.mai på grunn av anleggsarbeid, alternativ holdeplass er Heggdalen som vist i kart.

Bratsbergveien stenges midlertidig mellom Fossegrenda og Utleira, AtB`s linje 73 og 74 kjører avvikende trase via Risvollan. Linje 73 har omstigning til Metrobuss på Valøyvegen mot sentrum og Lerkendal 2 mot Klæbu. Linje 74 har omstigning på Nardokrysset til/fra byen linje 11 og 22.

Holdeplassene Tverregga, Stubbanvegen, Øvre Tverregga og Einbakken vil ikke bli betjent. Alternativ holdeplass Bjørkmyr eller Utleirmark; linje 10

Holdeplassene Utleirmark, Astronomvegen, Dalsaunevegen, Nidarvoll Skole, Siemens og Bratsbergvegen vil ikke bli betjent av linje 73 og 74

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Avganger Garten - Storfosna er kansellert inntil videre grunnet tekniske problemer med fergeleiet på Garten. Vi håper på normal drift på sambandet i løpet av fredag 14. 8.

MF Nidaros går følgende ekstraturer i kveld 13. august:

Avgang Storfosna kl. 20:00 til Værnes
Avgang Værnes kl 21:00 til Storfosna

For turene i kveld til Værnes og Storfosna, ring MF Nidaros tlf 995 84 119.

Foreløpig rutetabell fredag 14. august

På Brekstad benyttes det gamle fergeleiet nær hurtigbåtterminalen.

Rute 855 Storfosna-Brekstad
Nidaros I tlf 995 84 119
Avg Storfosna kl 06:25 - Brekstad kl 07:30
Avg Brekstad kl 07:35 - Storfosna kl 08:40

Nidaros II tlf 481 26 000
Avg Storfosna kl 09:30 - ank Brekstad kl 10:30
Avg Brekstad kl 10:35 - ank Storfosna kl 11:35
Avg Storfosna kl 11:35 - ank Brekstad kl 12:35
Avg Brekstad kl 12:40 - ank Storfosna kl 13:40

Rute 860 Storfosna-Leksa-Værnes
Nidaros II tlf 481 26 000
Avg Storfosna kl 07:20 - Leksa kl 08:00 - ank Værnes kl 08:20
Avg Værnes kl 08:25 - Leksa kl 08:50 - ank Storfosna kl 09:30

Videre ruteproduksjon vil bli oppdatert i morgen formiddag.

Skei-Gutvik MF Leka er tilbake i rute. Gjennomfører ekstraruter frem til normal rute fra Skei 12:40 Les mer
Skei (Leka) - Gutvik Sambandet er innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker Les mer
Grunnet årlig verkstedopphold trafikkerer MF Levanger i rute for MF Ytterøy fra lørdag 15. august kl. 12:00 og inntil videre Les mer