Billettkontroll og skoleskyss

Det er viktig å reise med gyldig billett, også for deg som har rett på fri skoleskyss.

Alle som reiser kollektivt må ha med seg gyldig billett på hele reisen. Det gjelder også de med fri skoleskyss.

Skyssrettigheten for fri skoleskyss er personlig, gjelder kun mellom bosted og skole, og du kan ikke låne bort billetten din. Billettkontroll gjennomføres på alle linjer i hele Trøndelag, også på skolelinjer.

Det gjennomføres billettkontroll på alle linjer i Trøndelag med jevne mellomrom, og det er derfor viktig å ha med reisebeviset på hver tur. Billettkontrollørene sjekker både billetter og veileder de som er ute og reiser.

Gjennomføring av skolereisen

For at reisen skal være så effektiv og bra som mulig for alle, er det noen retningslinjer for skolereisen som er viktig å følge.

 • Reise til skolen
  • Gå inn på via fremdør på bussen og registrer billett/t:kort skole/PocketID eller vis billett til sjåfør. Les av t:kort skole eller aktiver billett i PocketID hver gang du reiser.
  • Har du vært uheldig og glemt skolekortet varsler du sjåføren om dette. Du får bli med til skolen, men må ordne reservekort fra skolen for hjemturen. Se under.

 • Reise fra skole
  • Gå inn på via fremdør på bussen og registrer billett/t:kort skole/PocketID eller vis billett til sjåfør. Les av t:kort skole eller aktiver billett i PocketID hver gang du reiser.

Har du glemt skolekortet ditt hjemme - kontakt skolen for reservekort

Dersom elever på grunnskolen mangler reisebevis på tur til skolen, får elevene likevel få være med bussen, men må få reservekort til hjemreisen. Grunnskolene har reservekort som deles ut til elever med rett til fri skoleskyss som har glemt skolekortet.

 • For hjemreise må grunnskoleeleven henvende seg til skolen for å låne reservekort.
 • Reservekort vises frem/registreres på vanlig måte foran hos sjåføren.
 • Reservekort gjelder ikke for elever på videregående skole.

Gjennomføring av billettkontroll på grunnskolen og skolelinjer

Billettkontroll kan gjennomføres enten på selve skolen eller underveis på skolelinjene. Skolelinjene er åpen for alle reisende, og benyttes også av andre enn skoleelever. AtB har dialog med skole/kommune i forkant av gjennomføring av billettkontroll.

 • Billettkontrollen gjennomføres på en trygg, veiledende og god måte, hvor hensynet til barn blir ivaretatt.
 • Billettkontroll på selve grunnskolen gjennomføres i sivil, men med tydelig ID av billettkontrollørene.
 • Ved billettkontroll viser eleven frem sin billett, skolekort eller reservekort for kontroll. Billettkontrollørene sjekker at billetten er gyldig.
 • De aller fleste som reiser har gyldig billett, men dersom det skulle skje at noen ikke har gyldig billett, vil kontrollørene be om navn og personalia for å kunne sjekke mot baksystemet om f.eks vedkommende har rett til fri skoleskyss.
 • Dersom en elev med rett til fri skoleskyss reiser på vei hjem fra skolen uten gyldig reisebevis, men i utgangspunktet har rett til fri skoleskyss medfører dette et administrasjonsgebyr på kr 150. For andre reisende uten gyldig billett følges ordinære gebyrsatser i henhold til våre transportvedtekter.
 • Det er kun elever fra 15 år og oppover som kan få gebyr.