Ungdom

Ungdomspris gjelder fra 16 år til og med 19 år.

Ungdom betaler minstepris kr 80,- for reise i to eller tre soner, og får 50 % rabatt på enkeltbillett ved reise i fire eller flere soner.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.