Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Ruteendring fra 28. juni

Fra mandag 28. juni er det sommerruter i Trondheimsområdet. Årests sommerruter er tilpasset erfaringer fra sommeren 2020, med flere hjemmeværende og mange norske turister. Les mer om sommerens tilbud her.  

Flere avganger på metrolinjene

Det er satt opp flere avganger utenfor rushtidene. På hverdager vil det være fire avganger hver time mellom kl. 07:00-09:00 og kl. 14:00-17:00. Det er tre avganger hver time på formiddag og kveld, også etter kl. 20:00. Lørdager er det satt opp tre avganger i timen etter 20:00 og søndager er det to avganger i timen etter kl. 20:00. Dette gjelder på følgende linjer:

 • 1 Kattem - Tiller - sentrum - Strindheim - Ranheim
 • 2 Lund - Heimdal - Kolstad - sentrum - Lade - Strindheim
 • 3 Lohove - sentrum - Hallset

Følgende linjer som korresponderer med en metrolinje, har fått økt tilbud sammenlignet med sommeren 2020:

 • 14 Lerkendal - Brundalen – Strindheim
 • 40 Flatåsen/Nordre Flatåsen – Tonstad
 • 42 Buenget - Munkvoll
 • 45 Sjetnmarka - Tonstad - Tillerringen – Sandmoen

Linjer med større endringer

Linje 11 Steinåsen - sentrum - Stavset 

Linjen har fått økt frekvens på lavtrafikk pga. høye passasjertall sommeren 2020. 

Linje 16 Flatåsen - Heimdal - City Syd - Tillerringen - Torgård 

Linjen betjener ikke Saupstadringen i sommer. Ny holdeplass Kolstad kirke er lagt inn. Årsaken til omlegging er fordi Saupstadringen på grunn av skoleelever, dermed er behovet mindre i sommerferien. Samt at det blir en raskere reisevei mellom Flatåsen og Heimdal. Området er godt dekket av metrolinje 2 Lund - Heimdal - Kolstad - sentrum - Lade - Strindheim. Opprettholder turer kun fra Nordre Flatåsen siden linje 40 Flatåsen - Tonstad ikke kjører derfra på sommer.

AtB har i samarbeid med Trondheim kommune og Voi Scooters satt ut elsparkesykler for å kompensere med kutt i sommerdriften for dette området.

Linje 22 Tyholt - sentrum - Othilienborg - Vestlia 

Linjen har fått økt frekvens mellom kl. 14:00 og 19:00 pga. stor pågang av passasjerer i dette tidsrommet i fjor. Frekvensen dobles fra to turer til fire turer på ukedager.

Linje 26 Sentrum - Skistua 

Linjen har fått økt frekvens sammenlignet med sommeren 2020. Linje 26 får samme frekvens som ved vanlig ruteproduksjon.  

Linje 28 Brattøra - sentrum - Ila 

Linje 28 kjører ikke i sommer, men det er lagt inn hyppigere avganger med linje 21. Årsaken til dette er at behovet rundt Singsaker er lavere om sommeren når det ikke er studenter på campus. 

Linje 44 Værestrøa - Klokkerplassen - Ranheim 

Linjen har fått en ekstra avgang på lørdager sammenlignet med sommeren 2020. 

Linje 73 Tempe-Klæbu

Linje 73 har fått tre avganger i hver retning hver dag sammenlignet med sommeren 2020.

Linje 77 Spongdal/Skjetlein - Klett - Heimdal 

Linjen har fått en ekstra avgang tidlig morgen.  

Linje 78 (Spongdal) - Ringvål - Heimdal 

Linjen har fått en ekstra avgang på morgen fra Ringvål til Heimdal og en ekstra avgang på kveld fra Heimdal til Ringvål sammenlignet med sommeren 2020.

Linje 80 Jonsvatnet - Lohove

Linje 80 har én avgang mot Lohove på morgenen og retur til Solbakken bru på ettermiddag. Denne kjører ikke normalt om sommeren, men er ny på bakgrunn av tilbakemeldinger vi fikk fra reisende sommeren 2020. 

Elsparkesykler i Tillerringen, Kattem, Saupstad og Flatåsen

Ulike mobilitetstilbud kan bidra til å knytte bydeler bedre sammen, og for mange er elsparkesykkel en del av reisen til og fra større knutepunkt og annen kollektivtransport som buss og tog. I sommer har Trondheim kommune besluttet at det kan settes ut elsparkesykler, i første omgang i områdene Tillerringen, Kattem, Saupstad og Flatåsen.

Fra mandag 28. juni vil du finne elsparkesykler fra Voi. AtB vil jobbe tett sammen med Trondheim kommune, Voi og andre elsparkesykkelaktører for å sikre god fremkommelighet rundt knutepunkt.

Avvik i sommer 

Flere linjer påvirkes av infrastrukturarbeid som pågår gjennom sommeren. Det arbeidet som påvirker flest linjer er:

 • Utbyggingen av Trondheim Sentralstasjon
 • Utbedring av E6 Øst
 • Veiarbeid i Klæbuveien
 • Byggearbeid av Nydalsbrua

Linje 20 Øya Romoslia og linje 120 Tonstadkrysset - Romolslia

Linje 120 Tonstadkrysset - Romolslia videreføres i sommer og linje 20 stoppes på Øya/Nidarø.

Linje 24 (Tiller/Sjetnmarka) - Kroppanmarka - Trondheim S

Linje 24 påvirkes av veiarbeid i Klæbuveien.

Linje 86 Sveberg - Leistadkrysset

Linjen 86 kjører mellom Sveberg og Leistadkrysset for å ta passasjerer til og fra linje 310 Fannrem - Orkanger - Trondheim – Stjørdal når linje 310 ikke kan betjene Sveberg holdeplass som følge av vegprosjektet E6 øst.

LES MER: Sommerruter i Trondheimsområdet fra 28. juni.