Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Bidra til å utnytte kapasiteten i Trondheimsområdet best mulig

For å unngå at det blir for mye trengsel i rush, og spesielt rundt skolestart og -slutt, ber vi alle om å vurdere hvilken linje eller avgang du reiser med. Vi har et godt kollektivnettverk i Trondheimsområdet med mange avganger og god kapasitet.

Selv om vi kjører med full kapasitet og alle busser i trafikk, er det enkelte linjer og avganger hvor det oppleves trengsel. Kan du ta en avgang eller to tidligere eller senere enn du bruker i rush, eller velge en annen linje fra en holdeplass i nærheten, anbefaler vi dette. Da bidrar du til mindre trengsel totalt, og at de som ikke har fleksibel skole- eller arbeidstid får bedre plass om bord.

Se tiltak og retningslinjer for kollektivtrafikken.

Utnytt kapasiteten

Totalt sett er det relativt få avganger med trengsel i Trondheimsområdet slik situasjonen er i dag. Ved å følge med på passasjertallene vet vi hvor det er størst trengsel. AtB ber derfor både bedrifter og enkeltpersoner så langt som mulig om å tilpasse reisen sin slik at de kan reise før eller etter skolestart og -slutt. 

Hva gjør AtB?

Dersom AtB mottar en melding om trengsel på én eller flere av våre linjer eller avganger, tar vi ut data fra passasjertellersystemet vårt for å finne ut om kapasitetsutfordringen er en enkelthendelse eller noe som gjentar seg. Ut fra det undersøker vi hvilke tiltak vi har mulighet til å sette inn.

Noen lurer på hvorfor ikke den enkleste løsningen er å sette inn ekstra busser hvis det oppstår trengsel på en avgang. Utfordringen er rett og slett at alle bussene vi disponerer allerede er ute på veiene i de tidene på døgnet hvor flesteparten reiser. Det betyr at handlingsrommet vi har til å sette inn ekstra kapasitet, spesielt i rushtiden, dessverre er begrenset. Utenom disse tidspunktene er det flere busser tilgjengelig – og det betyr at muligheten kan være større til å kunne sette inn ekstra busser dersom det er behov for det.

Linjer og avganger med stort press

Risvollan - Stavset

Linje 11 Risvollan – Sentrum - Stavset

 • Linje 11 fra Risvollan mot Stavset. Det kan være trengsel om bord i bussen til Stavset mellom kl. 07:00 og 09:00 og mellom kl. 14:00 og 15:00 på ettermiddagen.
 • Linje 11 fra Stavset mot Risvollan. Det kan være trengsel om bord i bussen til Risvollan mellom kl. 07:00 og 09:00 og mellom kl. 14:00 og 15:00.

Alternativ til linje 11
Linje 22 til Vestlia, linje 43 fra Bergheim til Blakli eller linje 12 til Dragvoll via sentrum kan være et alternativer. Har du anledning kan det være greit å reise utenfor tidsrommene med mest trengsel, eventuelt undersøke om det kan være andre linjer eller kombinasjoner av linjer du kan bruke i stedet.

Byåsen vgs

Linje 3 Hallset - sentrum - Lohove

 • Linje 3 fra Hallset mot sentrum og Lohove ved skoleslutt: Linje 3 er en metrolinje og har stor kapasitet. Det kan likevel bli en del passasjerer om bord, men kun unntaksvis flere enn det smittevernanbefalingene tilsier.

Linje 9 St. Olavs gate - Lian

 • Avgang fra Lian kl. 07:42: Vi har noen utfordringer med denne avgangen da det er flere elever som skal til skolestart på Byåsen vgs og går av på Munkvoll.

Linje 23 Hallset - Sandmoen

 • Linje 23 fra Sandmoen mot Hallset mellom kl. 07:00 og 08:00: Det er mange elever som benytter linje 23 til Byåsen vgs. Det kan være ganske mange passasjerer om bord i bussen på vei til Hallset.
 • Linje 23 fra Hallset mot Sandmoen mellom kl. 12:00 og 14:00 og 16:00 til 17:00: Det er en del utfordringer med fulle busser når elever skal hjem fra Byåsen vgs.

Alternativ til linje 3, 9 og 23

 • Har du anledning kan det være greit å reise utenfor tidsrommene med mest trengsel, eventuelt undersøke om det kan være andre linjer eller kombinasjoner av linjer du kan bruke i stedet. Sjekk appen AtB.

Charlottenlund vgs

Linje 14 Lerkendal - Brundalen - Strindheim

 • Linje 14 fra Lerkendal mot Strindheim mellom kl. 07:15 og 08:00: Det kan være mange elever på vei til både Charlottenlund vgs og Brundalen skole.
 • Linje 14 fra Lerkendal mot Strindheim mellom kl. 15:00 og 16:00: Det kan være mange elever på enkelte avganger fra Charlottenlund vgs i retning Lerkendal.
 • Linje 14 fra Strindheim mot Lerkendal mellom kl. 15:00 og 16:00: Det kan være mange elever på enkelte avganger fra Charlottenlund vgs i retning Strindheim.

Alternativ til linje 14

 • Linje 10 Rate - Sæterbakken (Fortunalia) kan være et alternativ.

Heimdal vgs

Linje 2 Lund - Strindheim

 • Linje 2: Det kan unntaksvis bli trengsel på avganger mellom kl. 07:00-09:00 og 14:00-16:00.

Linje 16 Flatåsen - Torgård

 • Linje 16 fra Torgård mot Flatåsen kl. 07:15: Det er svært ofte trengsel om bord.

Alternativ til linje 2 og 16

 • Har du anledning kan det være greit å reise utenfor tidsrommene med mest trengsel, eventuelt undersøke om det kan være andre linjer eller kombinasjoner av linjer du kan bruke i stedet.

Strinda vgs

Linje 22 Strinda vgs - Vestlia

 • Linje 22 fra Strinda vgs mot Dalen Hageby mellom kl. 15:00 og 16:00: Det kan være mange elever om bord fra Strinda vgs til Dalen Hageby.

Alternativ til linje 22

 • Linje 13 Havstad - Strindheim. Det er kort vei, ca 5-600 meter, fra Strinda vgs til holdeplassene Magnus Berrføts veg eller Sigurd Jorsalfars veg. Herfra går linje 13 som er en tverrgående linje fra Havstad til Strindheim via Lerkendal. Linje 13 gir god forbindelse til knutepunktene Lerkendal og Strindheim med mange muligheter for overganger til andre linjer.
 • Linje 25 Trondheim Hurtigbåtterminal - Vikåsen. Hvis du går av på holdeplassen Ankers gate er det cirka ni minutter og gå til Strinda vgs.

NTNU

Linje 3 Hallset - Lohove

Linje 3 er en metrolinje og har stor kapasitet, men det kan allikevel være trengsel om bord.

 • Linje 3 fra Moholt studentby, Gløshaugen og Studenterdsamfundet mot Hallset mellom kl. 07:00 og 08:00: Det kan være trengsel om bord.
 • Linje 3 fra Studentersamfundet mot Moholt studentby mellom kl. 14:00 og 16:00: Det er regelmessig trengsel om bord. Det kan være trengsel på denne strekningen også utover dette tidsrommet.

Alternativ til linje 3

 • Linje 12 Dragvoll - Marienborg kan være et alternativ til og fra Dragvoll på morgenen. Mellom kl. 13:30 og 16:00 kan det være trengsel på enkelte avganger.

Andre linjer

I tillegg til de linjene som er nevnt over kan det være mange passasjerer om bord på linje 10 Sæterbakken - Rate. Bruk appen AtB eller se på sanntidsskjermen om det kommer en ny avgang. Vent på den dersom du har mulighet.

Finn din reise

I reiseplanleggeren og i appen AtB kan du bruke kartfunksjonen for å se om du finner en annen holdeplass eller linje i nærheten av deg som gir deg mange flere reisemuligheter.

 • Reiseplanlegger