Utvidet åpningstid i AtB kundesenter

AtB kundesenter vil ha utvidet åpningstid på telefon og sosiale medier fra 1. august til 29 august.