Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Slik bruker du t:kort på kortleseren

Det blir cirka 140 kortlesere i Trondheimsområdet. Slik bruker du dem.

Kortlesere finner du plassert på metrostasjonene. På de stasjonene som har billettautomat vil korteleseren stå sammen med disse.

Dersom du har et t:kort mådu bruke kortleserne for å ha gyldig billett når du reiser fra en metrostasjon.

t:kort med periodebillett

Du må starte opp den nye periodebilletten din ved å registrere t:kortet på en kortleser etter at den gamle periodebilletten er brukt opp. Etter at du har gjort det er det bare å gå rett om bord i bussen gjennom hele resten av perioden.

t:kort med enkeltbilletter (autoreise verdi)

 Du må registrere t:kortet ditt ved hver reise for å ha gyldig billett.

 1. Før t:kortet opp til området med dette symbolet:
  Symbol som markerer hvor t:kortet skal legges, nederst på kortleseren

 2. Kortleseren lager en lyd, og en beskjed kommer til syne på skjermen:


  Bilde 1: Før du bruker kortleseren viser den en AtB-logo og teksten "vis kort - validering".
  Bilde 2: Når du "biper" kortet ved å legge det på nedre del vil en grønn skjerm komme til syne. På den grønne skjermen vil det stå hvor mange dager du har igjen av perioden.
  Bilde 3: Hvis du allerede har "bipet" kortet i løpet av de siste minuttene vil det komme en rød skjerm til syne med teksten "kort allerede benyttet".
 3. Ferdig. 

Bydelsbussene har slike kortlesere om bord plassert foran ved sjåføren. Disse leserne gjør akkurat det samme som de som står på metrostasjonene, men de ser litt annerledes ut.