Selvbetjente dører på de nye bussene

Fra og med i dag åpner du døra selv ved å berøre de blå knappene på døra.

Stort sett alle de nye bussene som er i trafikk i det nye kollektivsystemet i Trondheimsområdet har selvbetjente dører.

Hvordan fungerer det?

Bussene med selvbetjente dører har blå knapper formet som en ring utvendig på bussen og grå knapper formet som en ring innvendig på bussen. Ved berøring av knappene vil dørene åpne seg så snart bussen står i ro og sjåførene frigir dørene. Det vil ikke være mulig å åpne dørene i fart eller ved andre stopp enn på holdeplasser. Når bussen stopper vil dørene gå noen centimeter ut og og til hver sin side langs bussen. Dersom dørene ikke benyttes vil de lukkes etter kort tid. Dørene er utstyrt med plastlister, og ved hjelp av flere sensorer i dørene vil de åpnes igjen med engang dersom de møter noe motstand. 

Behov for ekstra tid eller bistand?

Ved behov vil sjåførene alltid kunne forlate sjåførplassen for å komme bak og hjelpe de som eventuelt har behov for det. Dette gjelder også på metrobussene, hvor førerne sitter noe mer skjermet. På de fremste dørene vil det være fire varselknapper med forskjellige funksjoner. Ved berøring av de to nederste knappene ved av- eller påstigning tilkaller du oppmerksomheten til sjåføren for ekstra tid eller bistand. Inne i bussen vil det også være egne stoppknapper som vil gi sjåføren samme beskjed. Når disse knappene er trykket på vil dørene ikke gå igjen automatisk, og sjåføren må lukke de manuelt.