Se brosjyre: Enkle og trygge reiser

Kollektivsystemet legges om og mange får et nytt busstilbud. Også reisehverdagen blir noe annerledes.

I brosjyren Enkle og trygge reiser med nytt kollektivsystem tar vi deg gjennom bussreisen fra begynnelse til slutt. Vi svarer også her på  spørsmål som mange stiller oss om den store omleggingen som skal finne sted. 

Brosjyren er særlig beregnet på dem som har spesielle utfordringer på reisen, eksempelvis personer med nedsatt bevegelighet.