Nye reisevilkår

Reisevilkårene for AtB er oppdatert i forbindelse med innføring av nytt kollektivsystem høsten 2019.

Passasjerer som reiser og kjøper en billett/laster ned reisepenger inngår en reiseavtale med AtB. Reiseavtalen gir rett til transport med selskaper som kjører på kontrakt for AtB. AtBs transportvedtekter er en del av denne avtalen.

Transportvedtektene for AtB ble godkjent av Samferdselsdepartementet i juni 2019. Vedtektene harmonerer med tilsvarende vilkår og vedtekter hos kollektivselskapene i andre fylker, som Ruter i Oslo og Skyss i Hordaland.

De nye vedtektene er laget for å være lettere å forstå og finne frem i. Det er tydelig hvilke rettigheter passasjerer har og hva som forventes av passasjerer, blant annet med tydeligere henvisninger til lovhjemler. Vi har også lagt til en definisjonsliste.

Gebyrer og ansvar

Gebyrsatsene i Trøndelag har stått uendret i flere år, og økes nå med nye transportvedtekter.

  • Normal tilleggsavgift øker fra 750 kroner til 1 150 kroner. Ved betaling på stedet blir gebyret 950 kroner.
  • Tilleggsavgift for mindreårige, som har fylt 15 år, økes fra 500 kroner til 900 kroner uansett oppgjørsform.
  • Misbruk eller forfalsking av billett medfører tilleggsavgift på 2 000 kroner.

Det å reise med falsk billett eller å forfalske en billett er straffbart. Forholdet vil som hovedregel bli anmeldt til politiet.

De nye vedtektene beskriver også tydeligere den reisendes ansvar for å ha billett og eventuelle moderasjonsbevis tilgjengelig. Det er USB-kontakter i de nye metrobussene, der du kan lade telefonen din hvis du har med ladeledningen. 

I de nye vedtektene er det også innført mulighet for å vise frem avglemt moderasjonsbevis til AtB i ettertid av en kontroll og med det slippe gebyret, og kun betale en administrasjonskostnad.

LES MER: Transportvedtekter