NTNU kveld om transport og klima

Våren 2018 arrangerte NTNU temakveld på Dokkhuset i Trondheim med fokus på hvordan man kan gi Trondheim og verden renere transport. 

NTNU kveld: Den elektriske byen - kan den redde klimaet? beskriver AtB hvordan økt mobiltet kan bidra til at vi når målet om nullvekst i biltrafikken. 

Andreas K. Enge, som er direktør for strategi og utvikling i AtB, fortalte om hvordan hvordan vi legger til rette for at flere skal oppleve kollektivtransport som et reelt alternativ til bilen, noe som vil være positivt for nærmiljø og klima. 

Se video fra NTNU kveld, hentet fra NTNUs YouTube-kanal, her: 

Video/alle rettigheter: NTNU

Fra august 2019 vil AtBs kollektivtrafikk i Stor-Trondheim være klimanøytral. Med det bidrar vi til friskere luft for innbyggerne, bedre bymiljø og et mer klimavennlig busstilbud.