Gode reisevaner: Gi tydelig signal!

Gode reisevaner gir gode reiseopplevelser. Ved å gjøre deg godt synlig på holdeplassen og gi tydelig tegn, gjør du jobben enklere for sjåføren og du unngår å bli frakjørt. 

For bussjåføren er det ikke alltid så enkelt å få øye på deg når du ønsker å komme deg om bord. Kanskje er det mørkt ute, slik at du er vanskelig å se. Eller kanskje er det folksomt på holdeplassen, og utfordrende å registrere at akkurat du ønsker at bussen skal stoppe. 

Gi tidlig og tydelig signal, så er du sikker på at kommer deg om bord!

Her er noen andre råd til deg i forbindelse med ombordstigning på bussen: 

  • Bli sett. Bruk refleks, også der det er gatebelysning. Hold gjerne en opplyst mobiltelefon i hånden når du gir signal. 
  • Gi tidlig og tydelig tegn til sjåføren når du skal stoppe bussen på holdeplass.
  • Hold minst 1 meters avstand til buss i bevegelse.
  • Ha AtB Mobillett og annen betaling klar før du går ombord. 
  • Husk alltid å gå inn foran hos sjåføren for registrering og kontroll av din Mobillett.
  • Gå sammen om bord når en person skal betale for flere. Dette gjør det mye enklere for sjåføren. 

Les mer om hvordan du kan gjøre reisen hyggelig for deg selv og andre på atb.no/reisevaner.

God tur - for deg og dine medpassasjerer!