Gode reisevaner: Først av - så på!

Ved å slippe ut passasjerer som skal av bussen før du går om bord, blir reisen mer effektiv for deg og alle andre. 

Fra 3. august vil de aller fleste linjer i Trondheimsområdet trafikkeres av busser med flere dører enn i dag. Bussene får i hovedsak ei ekstra dør bakerst, for bedre flyt med mange passasjerer som skal av og på bussen. Alle metrobusser og leddbusser vil eksempelvis ha fire doble dører. 

For behagelige og effektive reiser, er det likevel viktig å ta hensyn til medpassasjerene dine ved av- og påstigning. Huskeregelen er enkel: Først av - så på! Ta et steg til siden, for å slippe ut medpassasjerene dine på holdeplassen. 

Her er noen andre råd til deg i forbindelse med ombordstigning på bussen: 

  • Bli sett. Bruk refleks, også der det er gatebelysning. Hold gjerne en opplyst mobiltelefon i hånden når du gir signal. 
  • Gi tidlig og tydelig tegn til sjåføren når du skal stoppe bussen på holdeplass.
  • Hold minst 1 meters avstand til buss i bevegelse.
  • Ha AtB Mobillett og annen betaling klar før du går ombord. 
  • Bruker du AtB Mobillett? Husk alltid å gå inn foran hos sjåføren for registrering.
  • Gå sammen om bord når en person skal betale for flere. Dette gjør det mye enklere for sjåføren. 

Les mer om hvordan du kan gjøre reisen hyggelig for deg selv og andre på atb.no/reisevaner.

God tur - for deg og dine medpassasjerer!