En milepæl for miljøbyen Trondheim

Den første ladestasjonen som skal gi strøm til Trondheims nye elbusspark er installert. Den lader en buss på seks minutter.

En av landets tyngste satsinger på miljøvennlig kollektivtransport rulles i gang 3. august når 36 elbusser settes i trafikk i Trondheim som en del av det nye kollektivsystemet. Fire linjer blir elektriske, og lades på endeholdeplassene via såkalte pantografer.

De fire linjene sparer miljøet for over 2100 tonn fossilt CO2-utslipp hvert år, sammenlignet med at det skulle gått dieseldrevne busser de samme stedene. Det tilsvarer utslippene fra rundt ett tusen personbiler. I tillegg vil elektriske linjer gi mindre støy i lokalmiljøene der de kjører.

LES SAK PÅ ADRESSA.NO: Denne ladestasjonen er starten på fire historiske busslinjer i Trondheim (pluss-sak)

Stolt installatør

Det er teknologiselskapet ABB som har ansvaret for installasjonen. De kraftigste ladestasjonene yter opp til 450 kilowatt og lader en elbuss på så lite som seks minutter på endeholdeplassene. Til sammenligning lades en elbil normalt med hurtig- eller lynlading med inntil 50 eller 130 kilowatt. Bussene fullades i depotet over natten.

Den første ladestasjonen som stod ferdig er på holdeplassen Romolslia øvre. Dette er den ene endeholdeplassen for den nye linje 20 Romolslia - sentrum - Singsaker - Strindheim - Vikåsen som er i drift fra 3. august 2019.

– Oppstart av ladesystemene fra ABB for de nye elbussene er en viktig milepæl for utrullingen av utslippsfri kollektivtransport i Trondheim, sier Steffen Waal, administrerende direktør ved ABB i Norge.

– Bruk av elbusser er et viktig bidrag til det grønne skiftet som også bidrar til reduserte lokalutslipp og mindre støy, både for omgivelser og passasjerer.

– Viktig satsing
 

Det er Tide som trafikkerer de fire elbusslinjene i Trondheim. De tester de nye bussene og ladestasjonen nærmere sommeren 2019.

Satsing på elbusser og fossilfritt drivstoff gjør kollektivtransporten i Trondheim langt mer klimavennlig.

– At vi nå legger til rette for at langt flere kan reise kollektivt er et betydelig miljøbidrag. Klimavennlig drivstoff og eldrift gjør miljøregnskapet for kollektivtransporten enda bedre, og flere tiltak kommer, sier Janne Sollie som er administrerende direktør i AtB.

De fire linjene som trafikkeres av elbusser fra 3. august er:

  • Linje 12 Dragvoll – Strindheim – Marienborg
  • Linje 20 Romolslia – Strindheim – Grilstad
  • Linje 25 Hurtigbåtterminalen – Singsaker – Strindheim – Vikåsen
  • Linje 40 Tonstad – Flatåsen