Disse holdeplassene endres

Noen holdeplasser blir lagt ned, noen flyttes og noen endrer navn. Her finner du en fullstendig oversikt over endringene.

Når hele bussystemet i Trondheim nå blir lagt om, er også hele holdeplasstrukturen vurdert. Noen nye holdeplasser og metrostasjoner blir bygget, noen holdeplasser blir lagt ned og en del endrer navn. Alt for å gjøre kollektivreisene mer effektive og trygge.

Årsakene til endringene er flere. I de fleste tilfellene blir holdeplasser lagt ned eller slått sammen fordi det er kort avstand mellom holdeplassene i området i dag, eller fordi traseene er endret slik at holdeplassen ikke lenger skal brukes. I tillegg kommer det noen nye holdeplasser der det er behov, og mange blir betydelig oppgradert.

LES MER: Slik blir holdeplassene

Ikke alle nye holdeplasser og oppgraderinger står ferdig til 3. august 2019. Det er beklagelig, men AtB skal løse den midlertidige situasjonen godt. Hold deg oppdatert på eventuelle driftsavvik. I løpet av 2019 vil det aller aller meste være ferdig.

Noen holdeplassgrupper blir delt inn i tall, som for eksempel Østre Berg 1, Østre Berg 2 osv. Det er for at det skal bli lettere å finne ut akkurat hvilken holdeplass du skal bruke. 

Holdeplasser som legges ned/inngår i nye holdeplasser

(trykk på holdeplassen for mer info)

Holdeplasser som legges ned
HoldeplassnavnInformasjon
Anton Jenssens veg (PDF, 373KB)Begge retninger.
Ditlev Bloms veg (PDF, 572KB)Begge retninger.
Einar Tambarskjelves gate (PDF, 484KB)Begge retninger. Slås sammen med Professor Brochs gate og blir til Hesthagen holdeplass. 
Estenstadvegen (PDF, 460KB)Begge retninger.
Gudes gate (PDF, 386KB)
Haakon VII gate 17 (PDF, 445KB)Begge retninger. Erstattes av ny stasjon lenger nord.
Hitravegen (PDF, 475KB)Begge retninger.
Johannes Minsaas' veg (PDF, 486KB)Begge retninger.
KalvskinnetBegge retninger. Alternativer er Hospitalskirka eller Skansen.
Kattem (PDF, 435KB)Begge retninger.
Krokstien (PDF, 602KB)Begge retninger.
KVT (PDF, 406KB)Begge retninger.
Korsen (PDF, 422KB)Alle retninger.
Kroppan bru (PDF, 472KB)Retning mot sentrum blir betjent av linje 15 og noen avganger på linje 310 (se rute). Alternativ er avstigning på holdeplass Bratsbergveien. Reisende til Sluppen kan også skifte til linje 15 på f.eks. Tonstadkrysset. Retning fra sentrum fortsetter som i dag frem til ny holdeplass Sluppen står ferdig.
Leirfossvegen (PDF, 357KB)Retning mot sentrum.
MunkegataGjelder M1, M2, M3 og M4. Endret kjøremønster i sentrum. Bussene vil kjøre Olav Tryggvasons gate - Prinsens gate.
Munkvoll gård (PDF, 562KB)Begge retninger.
Nortura (PDF, 375KB)
Otto Nielsens veg (PDF, 367KB)
Professor Brochs gate (PDF, 463KB)Slås sammen med Einar Tambarskjelves gate til Hesthagen holdeplass.
Ranheimsfjæra (PDF, 309KB)
Rosendal (PDF, 433KB)Begge retninger.
Saxenborg allé (PDF, 423KB)Begge retninger.
Stiklestadveien (PDF, 371KB)Begge retninger.
Strandveien (PDF, 599KB)Strandveien inn til sentrum beholdes som Buran. Strandveien ut av sentrum legges ned.
Søndre Hallset (PDF, 439KB)Begge retninger.
Skovgård (PDF, 392KB)Flyttes. Inngår i omleggingen av Skovgårdkrysset. Midlertidig flytting fra 16. juli. (PDF, 411KB)
Tonstadkrysset 2 (PDF, 293KB)Legges ikke ned. Inngår i etableringen av Tonstadkrysset som omstigningspunkt
Tonstadkrysset 4Legges ikke ned. Inngår i etableringen av Tonstadkrysset som omstigningspunkt
Torplassen (PDF, 440KB)Begge retninger.
Tranevegen (PDF, 374KB)Begge retninger.
Tyholttårnet (PDF, 362KB)
Østre Berg (PDF, 222KB)Legges ikke ned, men erstattes av ny metrobusstasjon rundt hjørnet i Jonnsvannsveien. For linje 13 blir det ny holdeplass i retning Strindheim på andre siden av krysset i Kong Øysteins veg (Østre Berg 3).

Nye holdeplasser

Holdeplass som opprettes
HoldeplassnavnInformasjonLinjer som berøres
Arnt Smistads veg1 og 2. Endret navn fra O.J. Aalmos veg til sentrum3, 23, 52, 53
Dyre Halses gateBegge retninger.2
Leangen stasjonBegge retninger. Ikke klar til 3. august.2, 15, 20
Lerkendal 2Ny holdeplass i retning fra sentrum.1, 2, 10, 14, 53, 71, 79, 109, 111, 112
Olav Kyrres gateBegge retninger. Ny holdeplass for regionbuss (tidligere Kiss&Ride).310, 320, 340, 410, 470
Prinsens gate P3Ny holdeplass for regionbuss.Informasjon kommer.
RatesvingenBegge retninger.24
SaksvikkorsenBegge retninger.79
Sigrid Saxedatters vegBegge retninger.79
Skovgård 1Ny holdeplass i retning mot sentrum etter Grilstadvegen.1, 14, 25, 70, 102
SluppenBegge retninger. Ny metrobusstasjon. Ikke klar til 3. august.1, 2
StrindfjordveienBegge retninger.20
ØstmarknesetSnuplass. Ikke klar til 3. august.13, 15
Østre Berg 2Ny holdeplass som ligger i Jonsvannsvegen fra sentrum.3, 14, 102, 113
Østre Lund1, 2, 3 og 4.1, 2, 46, 52, 53, 78, 109, 217
Åsveien skole3 og 4 (endring)3, 13, 26

Holdeplasser som endrer navn

Holdeplasser som endrer navn
Holdeplassnavn i dagNytt navn fra 3. august
Biskop Sigurds gateBuran 3
Blakli snuplassBlakli 3
Brundalen skoleCharlottenlund videregående skole
City syd østre/vestreCity syd
Dalen HagebyDalen hageby (med liten "h")
Fagerheim alléJørgen B. Lysholms vei (kun én holdeplass)
Heimdal sentrumHeimdal stasjon
Haakon VII gate 9Lade idrettsanlegg
Johan Falkbergets vegJohan Falkbergets vei
Klettkrysset E39Klettkrysset 1 og 2
Klettkrysset MelhusvegenKlettkrysset 3 og 4
Lohove snuplassLoholtbakken
MigoSenteretHallset
MoholtHoldeplassen slås sammen med Moholt studentby som er flyttet.
Nova KinosenterOlav Tryggvasons gate 2
NTNU DragvollEdvard Bulls veg
Tempe kirkeLerkendal 1
Peder Myhres vegRanheim
Prinsen kinosenterNidarosdomen
Professor Brochs gateHesthagen
Hesthagen / Abels gateHesthagen
Strindheim - InnherredsveienStrindheim 1 og 2
Bromstadvegen - Strindheim 2Strindheim 3 og 4
Søndre gate 22Olav Tryggvasons gate 3
Tempe kirkeLerkendal 1 (Lerkendal 2 er en ny holdeplass)
Lerkendal stadionLerkendal 3 og 4

* Med forbehold om feil og mulige endringer