Ungdomsbillett

Priser fra 2. januar 2023. 

Ungdomsbillett

Ungdomsbillett gjelder fra 16 år til og med 19 år, og personer under 16 år som kan dokumentere at du går på videregående skole. Billetten gjelder i hele Trøndelag fylke for reiser med buss, trikk, hurtigbåt, tog i sone A, og nattbuss og -trikk. Ungdomsbillett er ikke gyldig på flybuss eller andre kommersielle ruter.

Starter eller slutten reisen din utenfor Trøndelag må du kjøpe billett for den aktuelle strekningen av selskapet du reiser med. Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

Ungdomsbillett koster 555,- for 30 dager. 

Slik fungerer billetten

Du kan kjøpe Ungdomsbillett med appen AtB Mobillett, og den gyldig fra det øyeblikket du kjøper billetten.