Slik blir holdeplassene

Det skal være enkelt, effektivt og trygt å bytte buss. Les om fasilitetene på stasjoner og holdeplasser. 

Den nye rutestrukturen er nettverksbasert, noe som gir langt flere og mer effektive reisemuligheter enn i dag. Med mer omstiging, skal god informasjon på stasjoner og holdeplasser gi deg en forutsigbar reise. 

Stasjoner

Holdeplasser som betjenes av metrobuss omtales gjerne som stasjoner. Metrostasjonene vil ha høy standard, med funksjonalitet tilpasset metrobussene. Stasjonene vil være lett gjenkjennelige med et eget uttrykk. På de travleste stasjonene blir plattformer og leskur henholdsvis 60 og 24 meter. 

På alle stasjoner skal det være reiseinformasjon, sanntidsinformasjon, god belysning og ulike ventefasiliteter. Det blir ledelinje for svaksynte på stasjonene. 

STASJONER: Illustrasjonen viser omtrent hvordan stasjonene på metrotraséene vil se ut. Stasjonene vil i hovedsak ligge med mellom 500 og 800 meters avstand på metrotraséene. Stasjonene vil være lett tilgjengelig gjennom gang- og sykkelveier. De fleste stasjonene vil få sykkelparkering. Unntaket er de midlertidige stasjonene som bygges på strekningen Rønningsbakken-Ila-Sluppen.

Dersom du står på en stasjon i en metrobusstrasé, må du ha kjøpt billett på forhånd. Dette gjelder uavhengig av om du skal reise videre med metrobuss eller bydelsbuss fra stasjonen. Dette gjør du med elektroniske billettløsninger, på billettautomat eller hos utsalgssteder. 

Holdeplasser

Holdeplassene som betjenes av bydelslinjene blir tilnærmet like som i dag. 

Det vil være rute- og reiseinformasjon, leskur og skjerm med sanntidsinformasjon på utvalgte holdeplasser. Om det er leskur eller skjerm avhenger av hvor mange reisende som benytter holdeplassen.

I 2018 og 2019 har Trondheim kommune byttet ut leskurene på alle holdeplasser hvor dette finnes. 

Sykkelparkering på metrostasjonene

Det bygges sykkelparkering i tilknytning til alle nye metrostasjoner for at det skal være enkelt å kombinere buss og sykkel. I tillegg har Trondheim kommune inngått avtale om flere nye bysykler som et supplement til kollektivtrafikken. 

Det blir bygget fasiliteter etter hva slags behov som finnes og hvor mange reisende som befinner seg på de ulike stasjonene til enhver tid. 

Utbygging pågår nå

Stasjonene på metrotraséene blir nå bygd om for å få nødvendig funksjonalitet. 

Utbyggingen ble påbegynt sommeren 2017 og blir i stor grad ferdig sommeren 2019. I kollektivbuen (Sluppen-Ila-Strindheim) blir det bygd midlertidige stasjoner, hvor det tas hensyn til at planlagte tiltak på strekningen skal ferdigstilles på et senere tidspunkt. Det vil også være noen andre stasjoner og strekningstiltak som ikke vil ferdigstilles til august 2019. Elgeseter gate skal eksempelvis bygges om for å bli trasé for metrobuss. Dette er ett av fire store gateprosjekt i Trondheim. Les om gateprosjektet på nettsidene til Miljøpakken.

Det er Miljøpakken ved Statens vegvesen og Trondheim kommune som er ansvarlig for utbygging og tilrettelegging av infrastruktur for nytt rutenettverk. Finn oppdatert informasjon om blant annet byggeprosjekter på miljopakken.no.

Relatert informasjon