Reisebevis - Pocket ID og t:kort skole

  • Informasjon om reisebevisene Pocket ID og t:kort skole (pdf) (287KB)
  • Reisebeviset er personlig og kan ikke brukes av andre.
  • Reisebeviset skal brukes i alle årene du har fått innvilget skoleskyss.
  • Reisebeviset inneholder to reiser per skoledag for de reisestrekningene man har innvilget skyssrett. Det er ikke mulig å bruke t:kort skole med fleksibel transport. 
  • Reisebeviset gjelder innenfor innvilget strekning og tidsrom. Det er ikke gyldig i skolens ferier og fridager.
  • Det gjennomføres billettkontroll på alle linjer og avganger på alle transportmiddel i hele Trøndelag. Den reisende er ansvarlig for at billetten er gyldig gjennom hele reisen. Se våre transportvedtekter for mer info.
  • Misbruk av reisebevis kan medføre gebyr og inndragelse.