t:kort på tog

Med periodebillett som kun er gyldig i sone A eller med ungdomsbillett kan du også bruke t:kort på lokaltog mellom Lundamo og Skatval. 

Om du har en helt ny periodebillett må denne startes opp ved å lese av t:kort på en kortleser enten om bord i en buss eller på kortleser som står ved SJ sitt kundesenter på Trondheim S.