Sykkel

Det er personalet som avgjør om det er plass til å ta med sykkel om bord.

Buss og trikk

Pris for å ha med sykkel, elsykkel, stor sparkesykkel, kjelke eller spark er med 50 % rabatt på enkeltbillett voksen.

Unntak

Det er gratis å reise med:

  • sammenslåtte elsparkesykler.
  • sammenslåtte sykler
  • små sparkesykler/elsparkesykler som enkelt kan tas under armen.
  • spesialsykler for personer med nedsatt funksjonsevne.

Du kan ta med deg sykkel så lenge det er plass om bord på bussen eller trikken. Om du reiser med regionlinjer, er det kun mulig å ta med sykkel dersom plassen som er forbeholdt barnevogner er ledig.

Båt 

Du kan ta med deg sykkel gratis på båten. 

Vær oppmerksom på at sykler og lignende ikke kan prioriteres dersom det er fullt på båten.