Hund

Buss og trikk

Hund er gratis på buss og trikk.

Slik reiser du med hund

  • Hunder skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje.
  • Husk at det er ditt ansvar å sørge for at hunden ikke er til sjenanse for andre passasjerer. Du er selv ansvarlig for eventuell skade hunden måtte påføre andre.
  • Dyr er ikke tillatt direkte på setet, og hunder skal sitte på gulvet eller fanget.

Båt

Pris for hund er med 50 % rabatt på enkeltbillett voksen.

Hund og andre dyr skal være i bur og plasseres på egen plass anvist av mannskapet. Dette for å unngå kontakt med stoler, tepper og lignende i passasjersalong, av hensyn til allergikere og øvrige medpassasjerer. Dette i henhold til krav om universell utforming.

Dersom du er blind eller har nedsatt synsevne og har førerhund, eller har hund som kan legitimeres som nyttehund/servicehund, trenger du ikke å betale for hunden og du kan ha den sammen med deg. Betalende politi i uniform kan ha med politihund gratis.