Annen bagasje

Du kan ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) om bord når dette ikke er til hinder for andre reisende.  Håndbagasjen må plasseres slik at den at det ikke representerer en sikkerhetsrisiko.

Du reiser gratis med ski på buss, trikk og båt. Personalet avgjør om det er plass. AtB tar ikke ansvar for eventuelle skader.

Av plasshensyn er det dessverre ikke anledning til å ta med større gods som kajakk/sykkelhenger o.l. om bord på hurtigbåt.