Om bord

Se hva du kan ta med om bord i buss, trikk og båt.

Finn ut hvordan du reiser med blant annet sykkel og spesialbagasje.

 • Buss og trikk

  Hund er gratis på buss og trikk.

  Slik reiser du med hund

  • Hunder skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje.
  • Husk at det er ditt ansvar å sørge for at hunden ikke er til sjenanse for andre passasjerer. Du er selv ansvarlig for eventuell skade hunden måtte påføre andre.
  • Dyr er ikke tillatt direkte på setet, og hunder skal sitte på gulvet eller fanget.

  Båt

  Pris for hund er med 50 % rabatt på enkeltbillett voksen.

  Hund og andre dyr skal være i bur og plasseres på egen plass anvist av mannskapet. Dette for å unngå kontakt med stoler, tepper og lignende i passasjersalong, av hensyn til allergikere og øvrige medpassasjerer. Dette i henhold til krav om universell utforming.

  Dersom du er blind eller har nedsatt synsevne og har førerhund, eller har hund som kan legitimeres som nyttehund/servicehund, trenger du ikke å betale for hunden og du kan ha den sammen med deg. Betalende politi i uniform kan ha med politihund gratis.

 • Det er personalet som avgjør om det er plass til å ta med sykkel om bord.

  Buss og trikk

  Pris for å ha med sykkel, elsykkel, stor sparkesykkel, kjelke eller spark er med 50 % rabatt på enkeltbillett voksen.

  Unntak

  Det er gratis å reise med:

  • sammenslåtte elsparkesykler.
  • sammenslåtte sykler
  • små sparkesykler/elsparkesykler som enkelt kan tas under armen.
  • spesialsykler for personer med nedsatt funksjonsevne.

  Du kan ta med deg sykkel så lenge det er plass om bord på bussen eller trikken. Om du reiser med regionlinjer, er det kun mulig å ta med sykkel dersom plassen som er forbeholdt barnevogner er ledig.

  Båt 

  Du kan ta med deg sykkel gratis på båten. 

  Vær oppmerksom på at sykler og lignende ikke kan prioriteres dersom det er fullt på båten.

 • Du kan ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) om bord når dette ikke er til hinder for andre reisende.  Håndbagasjen må plasseres slik at den at det ikke representerer en sikkerhetsrisiko.

  Du reiser gratis med ski på buss, trikk og båt. Personalet avgjør om det er plass. AtB tar ikke ansvar for eventuelle skader.

  Av plasshensyn er det dessverre ikke anledning til å ta med større gods som kajakk/sykkelhenger o.l. om bord på hurtigbåt.

Dette kan du ikke ta med på reisen: 

 • Ildsfarlige og eksplosive stoffer
 • Motordrevne sykler eller redskaper
 • Ladde våpen
 • Skarpkantede gjenstander
 • Illeluktende gjenstander
 • Annet som kan være til fare eller ulempe for andre

Relatert informasjon