Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Sentrum - Stavset

Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Kongens gt. K1 - Ilevollen - R. Amundsens vei - Sverresborg Allé - Gamle Oslovei - Odd Husbys vei - Enormv. - Stavset snuplass.