Sentrum - Kolstad - Heimdal

Avgangstider: Kl. 01:00, kl. 01:30, kl. 02:00, kl. 02:30 og kl. 03:00.

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Dronningens gate D1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - E6 - Kolstadveien - Saupstadringen - Søbstadvegen - Heimdal