Stjørdal - Haraldreina - Prestmoen - Skjeldstadmarka - Hegra - Geving

Gjelder fra og med mandag 5. desember.