Fremstad/Buan/Vigdenes bru - Forradal - Hegra - Haraldreina skole

Gjelder fra og med mandag 5. desember.