Støren - Soknedal - Vagnild - Sommervold/Holte

Gjelder til og med 5. desember.