Hegra - Skjelstadmark - Hovskogen - Stjørdal

Gjelder fra og med 4. januar.