Fremstad/Buan/Vigdenes bru - Forradal - Hegra - Haraldreina skole

Gjelder fra og med 29. november.