Hvorfor er det kun periodebillett fra AtB som gjelder på toget?

Pr i dag er det kun periodebillett som gjelder, men det jobbes med å få på plass enkeltbilletter. Vi vil informere om dette så snart det er på plass.

Ofte stilte spørsmål