Rutinehåndbok og kontaktinformasjon

Rutinehåndboka

I Rutinehåndbok skoleskyss (pdf)  (228KB)finner du rutiner i forbindelse med skoleskyss for grunnskole og videregående skole.

Kontaktinformasjon

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke henvendelser som rettes mot Fylkeskommunen og AtB. 

Trøndelag fylkeskommune

 • Vedtak og rettigheter for skoleskyss.
 • Saksbehandling i forbindelse med medisinsk- og avstandsskyss.
 • Trafikksikkerhet hvor avstandskravet er oppfylt.

AtB - skole@atb.no

 • Bruk av t:kort skole.
 • Mistet, defekt, ikke mottatt t:kort skole.
 • Bestilling av reservekort for grunnskole.
 • Bestilling av Ekstrakort skole for videregående skole.
 • Bestilling av t:kort skole fra andre fylkeskommuner.
 • Fakturagrunnlag.
 • Bruk og hjelp i CERT.
 • Ruteinformasjon for skoleskyss.
 • Informasjon om individuell tilrettelagt skoleskyss.
 • Skyssrefusjoner.

AtB - okonomi@atb.no

 • Fakturakopi.
 • Kopi av grunnlag.
 • Utsettelse av forfallsfrist.
 • Betaling av faktura.
 • Informasjon gitt på faktura, eksempelvis mva, referanse, adresse o.l.