Endring av rutetider før skoleferier

Ønske om endring av allerede oppsatte rutetider, tar den enkelte skole/kommune kontakt med skoleskyssansvarlig hos bussoperatør. Sett skole@atb.no på kopi i e-posten. Operatør må få beskjed senest 3 måneder før, og gjelder siste skoledag før ferier (jul, påske og sommer). Endring kan kun gjøres på skolelinjer (4-sifrede linjenummer). Operatøren vurderer om endringen kan gjennomføres og hva eventuelle merkostnader vil bli. Merkostnader vil bli fakturert skolen/kommunen. Den ordinære avgangen skolen/kommunen endrer vil utgå i sin helhet.