Important message

See how the corona situation affects public transport.

Go to article

Namsos - Foldereid - Kolvereid - Rørvik

Gjelder fra 23. november.

Slutter å betjene holdeplassen Rørvik. Ny holdeplass er Strandgata.