Til innhold
HjemJobbHjem

HjemJobbHjem er en mobilitetsordning rettet mot bedriftsmarkedet i Trondheim. Vårt mål er å redusere personbiltrafikken gjennom å tilrettelegge for at flere velger å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb.

Aktuelt om HjemJobbHjem