Linje 86

(Vikhammer -) Sveberg - Hommelvik

Se hvilke holdeplasser som blir betjent av linje 86 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Vikhammeråsen - Hommelvik - Sveberg
(Vikhammer -) Sveberg - Hommelvik
Vikhammerløkka
Leistadkrysset
Malvik senter
Bjørnmyra
Svebergsvegen
Sveberghallen
Svebergkrysset
Smeplassen
Hommelvik sjøside
Øyavegen
Hommelvik stasjon
Hommelvik sjøside

 

Sveberg - Hommelvik - Vikhammeråsen
Hommelvik - Sveberg (- Vikhammer)
Hommelvik stasjon
Øyavegen
Hommelvik sjøside
Smeplassen
Malvik senter
Bjørnmyra
Sveberghallen
Svebergkrysset
Leistadkrysset
Vikhammer
Vikhammerløkka