Linje 83

Klæbu - Bjørkli

Se hvilke holdeplasser som blir betjent av linje 83 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Én avgang fra Sørborgen via Haugum og Hyttfossen til Bjørkli.
Én avgang fra Klæbu sentrum via Tanem og Tulluan til Tangen.
Tre avganger fra Klæbu sentrum via Haugum og Hyttfossen til Bjørkli.

Én avgang fra Brannåsen via Haugum til Klæbu sentrum.
Tre avganger fra Bjørkli via Hyttfossen og Tulluan til Tanemskrysset.
Én avgang fra Bjørkli via Hyttfossen og Haugum til Sørborgen.
Én avgang fra Bjørkli via Hyttfossen og Tanem til Klæbu sentrum.
To avganger fra Bjørkli via Stågganvegen og Haugum til Klæbu sentrum.

Klæbu - Bjørkli
Klæbu - Bjørkli
Sørborgen
Klæbu sentrum
Hesttrø
Prestgårdskrysset
Sørborgen
Tanem bru
Tanem gård
Tanemskrysset 1
Sjøla
Hallansvingen
Tanemskrysset 2
Tanemsmoen
Brannåsen
Sjøla
Forset
Tulluan skole
Tulluan syd
Sagmoen
Moen industriområde
Lappen
Haugum
Husby
Eggan
Svean
Moodden
Moen gård
Moenkrysset
Moadalen
Nygården
Lettingvold
Hyttfossen
Svebakken
Brøttemsmarka
Brøttem gård
Brøttemsåsen
Grendstad
Teigen
Klæbu bygdemuseum
Bjørklimark
Bjørkligård
Bjørkli
Storvollen
Målsjøåsen
Målsjøen
Tangen

 

Bjørkli - Klæbu
Bjørkli - Klæbu
Bjørkli
Bjørkligård
Bjørklimark
Klæbu bygdemuseum
Teigen
Grendstad
Brøttemsåsen
Brøttem gård
Brøttemsmarka
Svebakken
Hyttfossen
Lettingvold
Nygården
Moadalen
Brannåsen
Moenkrysset
Moen gård
Moodden
Svean
Ståggånvegen
Eggan
Husby
Haugum
Lappen
Moen industriområde
Sagmoen
Tulluan syd
Tulluan skole
Tulluan nord
Forset
Sjøla
Brannåsen
Tanemsmoen
Tanemskrysset
Tanemskrysset 1
Tanem gård
Tanem bru
Sørborgen
Prestgårdskrysset
Hesttrø
Klæbu sentrum
Sørborgen