Linje 82

Melhus - Hesttrøa

Se hvilke holdeplasser som blir betjent av linje 82 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem. 

Kun enkelte avganger går til og fra Gimse skole. 

Melhus - Hesttrøa
Melhus - Hesttrøa
Gimse skole
Melhus skysstasjon
Høyeggen skole
Loddgårdstrøa
Uglevegen
Hesttrøa

 

Hesttrøa - Melhus
Hesttrøa - Melhus
Hesttrøa
Uglevegen
Loddgårdstrøa
Høyeggen skole
Melhus skysstasjon
Gimse skole